IPv6 i offentlig sektor

En webbtjänst från PTS

Om webbtjänsten

Webbtjänsten IPv6 i offentlig sektor mäter hur långt organisationerna har kommit med att införa för IPv6 på extern webbplats, e-post och DNS. De som ingår i mätningen är Sveriges 290 kommuner, 21 regioner samt ca 223 statliga förvaltningsmyndigheter, som verkar i Sverige och som har egna domäner för sina externa webbplatser.

Webbtjänsten har tagits fram inom ett regeringsuppdrag (I2019/01833/D) till Post- och telestyrelsen (PTS) om att främja införandet av IPv6 i offentlig sektor.

Statliga myndigheter vars webbplatser är knutna till andra myndigheters domäner (t.ex. kammarkollegiet.se) eller till regeringen.se
omfattas inte av webbtjänsten. Detsamma gäller för:


  • Domstolar och domstolsverket och tillhörande nämnder m.m.
  • Statliga affärsverk
  • AP-fonder
  • Riksdagens myndigheter
  • Statliga utlandsmyndigheter såsom ambassader och konsulat

Webbtjänsten visar införandetakten av IPv6 från 2014 och framåt. Webbtjänsten har gjort egna mätningar enligt beskrivningen nedan sedan augusti 2020 (fr.o.m. den tidpunkten enligt uppdraget från PTS) men äldre data (sedan 2014) från tidigare liknande tjänster (främst tillhandahållna av Interlan själv) har importerats och går att visa i webbtjänsten. Dessa historiska data är inte inhämtade på samma sätt och är inte heltäckande för alla externa tjänsterna och för de aktuella organisationerna, inom den offentliga sektorn, för alla datum innan augusti 2020.

Hur testerna genomförs


Testerna körs en gång per dygn, klockan 00:00. Domännamn för webbplats och e-post hämtas från SCB för statliga myndigheter och från SKR för kommuner och regioner. För nästan alla är webbdomän och e-postdomän densamma men det finns ett fåtal undantag. I dessa listor från SCB och SKR anges uteslutande alla organisationers webbplatser med inledande www för webbdomänen.

Test av webbservrar


Testerna kontrollerar om det finns ett eller flera AAAA RR för webbdomännamn (både med och utan www – www.webbdomän.se och webbdomän.se). Om det finns ett AAAA RR på någon eller båda så testas först http://www.webbdomän.se om den fungerar över IPv6 och finns det en redirect till https:// kontrolleras även den. Om webbplatsen har flera olika IPv6-adresser kontrolleras alla. Testerna kontrollerar länkar på den första landningssidan (till exempel https://www.webbdomän.se/kontakt) och testar så att fem av dem fungerar.
Om allting fungerar som det ska över IPv6 så blir det därmed godkänt.

Vi använder verktyget curl (https://curl.haxx.se/) för testerna och ett relativt vanligt fel är att hanteringen av mellanliggande certifikat för https:// är felaktig och då får testen underkänt eftersom curl inte hanterar det. Ett annat vanligt fel är att certifikatet är för www.webbdomän.se men att certifikatet för webbdomän.se fattas. En vanlig modern webbläsare är snäll mot användaren och hanterar de här felen men eftersom testerna automatiseras med curl så blir det fel och underkänt.

Test av e-postservrar


Testerna kontrollerar om det finns AAAA RR på utpekade MX RR och testar om de lyssnar på port 25 över IPv6. Att testa e-postservrar är komplicerat med svart/grålistningar. En del vanligt förekommande tjänster för e-posttvätt öppnar upp port 25 för kommandon först när över en minut har gått. Därför testas bara så port 25 lyssnar korrekt. Svarar e-postservern/e-postservarna med IPv6 aktiverat på port 25 över IPv6 så blir det godkänt.

Test av DNS:er


Testerna kontrollerar om det finns ett AAAA RR på minst två av de delegerade DNS:erna. Samtliga DNS:er med IPv6 testas över IPv6 (med EDNS0 aktiverat enligt RFC 6891) om de är auktoritativa för den testade domänen. Om alla DNS:er svarar korrekt så blir det godkänt, om två av tre fungerar över IPv6 så blir det underkänt. Vanliga fel är DNS:er som myndigheten/kommunen/regionen hostar själva där DNS:en inte svarar över IPv6 och mycket gamla DNS:er som inte stödjer EDNS0.

Tillgänglighet för ipv6ioffentligsektor.se


PTS (Post- och telestyrelsen) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur ipv6ioffentligsektor.se uppfyller lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från ipv6ioffentligsektor.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via e-post på info@pts.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på info@pts.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid användning utan synförmåga

PDF-rapporten är inte korrekt gjord (taggad) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Läsordning och tabbordning är delvis felaktig. I PDF-rapporten kan bilder och annan grafik sakna textalternativ.

Innehållet i grafer och diagram läses inte upp av uppläsningsfunktionen.

Problem vid användning med nedsatt rörelseförmåga

De flesta länkar och funktioner på webbsidan går att nå och aktivera genom tangentbordsnavigation. Följande funktioner går dock inte att tabba sig igenom: Funktionen för att byta månad och filtrera på tjänst i den utfällbara högerpanelen samt att välja en region eller kommun på kartorna (kartorna omfattas dock inte av lagen, se nedan).

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kartorna är inte avsedda för navigering och undantas då enligt 9 §första stycket 2 lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Informationen för varje region och kommun på kartorna finns också tillgänglig i tabellform. Tabellerna ger dock inte den geografiska överblick som kartorna är tänkt att ge.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av ipv6ioffentligsektor.se.
Senaste bedömningen gjordes den 10 september 2020.
Webbtjänsten publicerades den 1 september 2020
Redogörelsen uppdaterades senast den 25 september 2020.