IPv6 i offentlig sektor

En webbtjänst från PTS

Översiktlig redovisning - IPv6-status hos kommuner, regioner och statliga myndigheter


Kommuner

Diagrammet visar antal kommuner med
olika status av införande av IPv6 för tjänsterna
webbplats, e-post och DNS.

Totalt antal kommuner: 290

Regioner

Diagrammet visar antal regioner med
olika status av införande av IPv6 för tjänsterna
webbplats, e-post och DNS.

Totalt antal regioner: 21

Statliga myndigheter

Diagrammet visar antal myndigheter med
olika status av införande av IPv6 för tjänsterna
webbplats, e-post och DNS.

Totalt antal myndigheter: 223

  • Grön = Infört. Alla tre tjänster (webbplats, e-post och DNS) har IPv6 och fungerar.
  • Gul = Påbörjat. En eller två tjänster har IPv6 och fungerar.
  • Röd = Ej infört. Ingen tjänst har IPv6.
  • Svart = Felaktig. Minst en tjänst har IPv6, men fungerar inte.

Ladda ner rapport

Här kan du ladda ner en rapport i PDF-format som innehåller cirkeldiagrammen ovan samt fullständiga
listor som visar införandestatus för IPv6 hos kommuner, regioner och statliga myndigheter.


Kommuner med stöd för IPv6 på extern webbplats, för e-post och DNS

Kommun Webbplats E-post DNS

Regioner med stöd för IPv6 på extern webbplats, för e-post och DNS

Region Webbplats E-post DNS

Statliga myndigheter med stöd för IPv6 på extern webbplats, för e-post och DNS

Myndighet Webbplats E-post DNS
Status